Laminowanie metodą wtrysku RTM

Firma ESFOM dostarcza piankę polietylenową dopasowaną do produktów wytwarzanych w technologii RTM – Resin Transferl Molding). Laminaty powstają w formach zamkniętych; RTM polega na wtłoczeniu skatalizowanej żywicy do szczelnie zamkniętej formy uprzednio wypełnionej na sucho włóknem wzmacniającym lub/i materiałem przekładkowym. Przeciwforma wykonana jest podobnie jak forma, z usztywnieniami i wzmocnieniami stalowymi co pozwala na użycie większego ciśnienia wtrysku, a zamykanie odbywa się w sposób mechaniczny.

 

Laminowanie RTM dotyczy wykonywania elementów z laminatu poliestrowego z wykorzystaniem form zamkniętych. Produkty laminatowe powstają zgodnie z plikami dostarczanymi przez klienta.

 

Główne cechy metody RTM:

 • wysoka jakość i jednolita/powtarzalna struktura laminatów
 • niska emisja substancji lotnych do otoczenia
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne pozwalające na dodatkowe zmniejszenie grubości ścianek wyrobu,
 • wysoka zawartość szkła i najwyższa wytrzymałość produktu w porównaniu z pozostałymi metodami,
 • estetyczna i gładka powierzchnia z obu stron (nawet bez zastosowania żelkotu), wysoka wydajność procesu,
 • tolerancja grubości ścianki do 0,25 mm,
 • mały odpad i niskie zużycie materiałów,
 • niski koszt jednostkowy wyprodukowania elementu – przy stosunkowo wysokim koszcie oprzyrządowania.

 

Jak wygląda produkcja wyrobów w formach zamkniętych?

W pierwszej kolejności nakładany jest żelkot ( istnieje również możliwość produkcji w wersji bez żelkotu). W kolejnym etapie na formie układane są warstwy nośne (maty szklane, maty syntetyczne, maty w postaci sandwich, coremata, roving, itp.) oraz ewentualne wzmocnienia i adaptacje. Wykorzystanie sprężonego powietrza, specjalnych zacisków, siłowniki lub prasy zapewnia odpowiedni docisk części formy. W związku z występowaniem dużych sił zamykających i (w trakcie produkcji) ciśnienia związanego z wtryskiem żywicy – formy w tej metodzie muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość. W tym celu stosuje się specjalne pasty, materiały kompozytowe, a także konstrukcje ram metalowych i wzmocnienia. Po zamknięciu formy następuje wtrysk żywicy poprzez specjalny otwór (otwory) wykonany w formie.

CNC 3D and 5D machine tool operator

Responsibilities:

 • CNC machine operation – Kimla brand 3-5 axis machine tools,
 • Execution and registration of production orders,
 • Quality control and measurement of manufactured components,
 • Tool selection and machine changeover,
 • Taking care of the efficiency and technical condition of machines, tools and measuring instruments,
 • Maintaining the production process to an agreed standard.

Requirements:

 • Knowledge of technical drawing,
 • Ability to use basic measuring tools,
 • Independence and good organisation of work,
 • Knowledge of cavity processing technology,
 • Knowledge of PCCam control, Kimla,
 • Manual skills.

Trotec laser cutting machine operator

Responsibilities:

 • Operation of a plastic laser cutting machine (Trotec),
 • Execution and registration of production orders,
 • Quality control and measurement of manufactured components,
 • Selection of materials and changeover of the machine,
 • Taking care of the efficiency and technical condition of machines, tools and measuring instruments,
 • Implementation of the production process according to the established plan and standard.

Requirements:

 • Knowledge of technical drawing,
 • Ability to use basic measuring tools,
 • Independence and good organisation of work,
 • Knowledge of laser processing technology,
 • Knowledge of PCCam, Trotec controls,
 • Manual skills.

Procurement and warehouse management specialist

Responsibilities:

 • Initiation and monitoring of orders (WAPRO Mag system),
 • Material stock planning,
 • Creation of external revenue documentation,
 • Supply chain control,
 • Supervise the correct creation of stock documentation,
 • Processing of current orders (tools, auxiliary materials, commissioning of services).


Requirements:

 • Experience in a similar position,
 • Ability to think analytically and plan,
 • Good organisation of working time, ability to prioritise tasks, self-reliance,
 • High level of communication skills,
 • Very good knowledge of ERP systems (we work with WAPRO Mag),
 • Cat B driving licence.

Pracownik produkcyjny

Zakres obowiązków:

 • polerowanie, frezowanie i obróbka elementów z tworzyw sztucznych (Plexi, PE, PCV),
 • montaż elementów skręcanych,
 • kontrola wytworzonych elementów.

 

Wymagania:

 •  wysoki poziom umiejętności manualnych ,

 • obsługa elektronarzędzi (wiertarki, szlifierki, polerki),

 • gotowość do pracy zmianowej.

Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej

Zakres obowiązków:

 • Inicjowanie i monitorowanie zamówień (system WAPRO Mag),
 • Planowanie zapasów materiałowych,
 • Tworzenie dokumentacji przychodu zewnętrznego,
 • Kontrola łańcucha dostaw,
 • Nadzór nad poprawnością tworzenia dokumentacji magazynowej,
 • Realizacja zamówień bieżących (narzędzia, mat. pomocnicze, zlecanie usług).

 

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i planowania,
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów zadań, samodzielność,
 • Wysoki poziom komunikatywności,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi systemów ERP ( pracujemy z WAPRO Mag),
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Operator wycinarki laserowej Trotec

Zakres obowiązków:

 • Obsługa laserowej wycinarki tworzyw sztucznych (Trotec),
 • Realizacja i rejestracja zleceń produkcyjnych,
 • Kontrola jakości i pomiary produkowanych komponentów,
 • Dobór materiałów oraz przezbrajanie maszyny,
 • Dbanie o sprawność oraz stan techniczny maszyn, narzędzi i przyrządów pomiarowych,
 • Realizacja procesu produkcyjnego według ustalonego planu i standardu.

 

Wymagania:

 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Umiejętność obsługi bazowych narzędzi pomiarowych,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • Znajomość technologii obróbki laserowej,
 • Znajomość sterowania PCCam, Trotec,
 • Zdolności manualne.

 

Konstruktor - Technolog

Zakres obowiązków:

 • Konstruowanie i wdrażanie nowych produktów – branża tworzy sztucznych 
 • Nadzór konstrukcyjny i technologiczny nad produkowanymi wyrobami oraz normowanie procesu technologicznego
 • Rozwiązywanie problemów technologicznych i koordynowanie działań związanych z aktualną produkcją
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej na wyroby zlecane do produkcji i części prototypowych
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością wytwarzanych detali i przyczynami powstawania braków oraz opracowywanie działań korygujących i naprawczych, w celu zapobiegania niezgodnościom
 • Weryfikowanie dokumentacji pod względem możliwości i kosztów wykonania obróbki oraz analizowanie technologii produkowanych detali w celu redukcji kosztów produkcji
 • Współpraca z działem produkcji i działem jakości w procesie wdrażania innowacyjnych wyrobów i przeprowadzanie prób technologicznych

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne (powiązanie z przetwórstwem tworzyw sztucznych będzie dodatkowym atutem)
 • Dobra znajomość technologii wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Znajomość oprogramowania CAD/CAM, dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi ZW3D, Rhino
 • Znajomość obsługi maszyn CNC
 • Znajomość dobrych praktyk zarządzania projektami wdrożeniowymi