Charakterystyka nowej usługi

Nowa usługa produktowa stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby odbiorców oraz doświadczenia firmy w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym piany PET i PUR. Dla realizacji  nowej usługi na którą składa się 3 fazy: parametryzacja i wsparcia projektowego, personalizacji i wytworzenia oraz dostarczania i monitorowania.

Przesłanki rynkowe do wdrożenia innowacyjnej usługi

  • W 2019 r. produkcja autobus w w Polsce o masie całkowitej powyżej 8 ton osiągnęła wysoki poziom 4553 szt., czyli o 93 szt. (+2,1%) więcej niż w 2018 roku (Infobus.pl)
  • Nawet 600 tramwaj w mogą zakupić polskie miasta dzięki unijnym funduszom z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Ocenia się, że łączna wartość nakład w na ten środek transportu sięgnie przynajmniej 4 mld zł, a niewykluczone, że będzie o blisko miliard złotych wyższa. Sama Warszawa rozstrzygnęła wart 1,9 mld zł przetarg na dostawę 213 niskopodłogowych tramwaj w. Będą potrzebne do obsługi m.in. czterech nowych tras, które mają powstać do końca 2023 roku (regiony.rp.pl, artykuł „Polskie miasta przed tramwajowym boomem)
  • Według portalu tabor-publiczny.pl w ciągu ostatnich trzech lat każdy przewoźnik miejski w Polsce rozpisywał przetargi na wymianę taboru co oznacza, że rynek pojazd w autobusowych i szynowych jest ciągle rynkiem rosnącym
  • W związku z trendem globalnym w zakresie redukcji śladu węglowego, nadal wzrasta zapotrzebowanie na źródła naturalnej energii, w tym pochodzącej z farm wiatrowych. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat utrzymywać się będzie ciągły wzrost liczby nowych farm wiatrowych. W ubiegłym roku przybyło 10 morskich farm wiatrowych w pięciu krajach. Niemal połowa – 1,7 GW – z nowych mocy pojawiła się w Wielkiej Brytanii. W Niemczech zbudowano 1,1 GW, Dania zyskała 374 MW, a Belgia 370 MW. Rok temu ocenialiśmy, że w 2030 roku powinniśmy mieć 76 GW, teraz mówimy o 100 GW – powiedział szef WindEurope Giles Dickson. Zaznaczył jednocześnie, że w ocenie WindEurope skuteczna realizacja Nowego Zielonego Ładu przekłada się na 7 GW nowych mocy na morzu co roku do 2030 r. i 18 GW co roku między 2030 i 2050. Ponadto z raport w Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 roku z wiatru i słońca wyprodukowano 18 proc. energii elektrycznej (569 TWh), a z węgla zaledwie 15 proc. (469 TWh).

Należy podkreślić, że w każdej z wyżej wymienionych branż, zastosowanie znajdują produkty firmy Kaja II (Esfom) jako wypełniacz laminowanych części (np. ścianki w autobusach i tramwajach, elementy kadłuba, wypełnienie łopat turbiny wiatrowej). Ponadto produkty znajdą zastosowanie w wielu innych branżach jak jachtowa, z którą firma ma szereg doświadczeń i w której jest rozpoznawana.

Dobrze zaprojektowana usługa w połączeniu z elastyczną produkcją i rozwiniętym parkiem maszynowym umożliwiającym przetwarzanie piany PET o dużych parametrach (np. w blokach) spowoduje jeszcze większe możliwości docierania do odbiorców z różnych gałęzi przemysłu. Takie podejście pozwala uznać zasadność rynkową wdrożenia innowacyjnej usługi produkcji personalizowanych element w z piany PET w firmie Kaja II (Esfom) za wysoką.

Kontakt