ESFOM. PHU KAJA II SŁAWOMIR JARZYŁO realizuje projekt

pt.: „Wdrożenie zaleceń wynikających z wdrożenia audytu wzorniczego sposobem na rozwój firmy ESFOM.PHU Kaja II”

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr wniosku: POPW.01.04.00-28-0009/20

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy. Polegać ma ono na zwiększeniu potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem i na wzroście wykorzystywania wzornictwa w prowadzonej działalności. Do spełnienia celu głównego konieczne będzie zrealizowanie 2 kluczowych celów cząstkowych:

  1. a) Opracowanie wzornicze dot. produkcji nowego rodzaju pianki PET, w kompleksowym procesie wspieranym technologiami ICT, obejmującym parametryzację, projektowanie i wytwarzanie elementów pożądanych przez odbiorców;
  2. b) Opracowanie własnej metody convertingu umożliwiającej wprowadzenia oszczędności w procesie przetwarzania pianki;
  3. c) Doposażenie zaplecza technicznego firmy;
  4. d) Usprawnienie produkcji;
  5. e) Uporządkowanie działań w zakresie komunikacji i marketingu.

Planowany rezultat:

  • unikalne know-how;
  • rozszerzenie oferty produktowej o wyroby z pianki PET wykonane w oparciu o kompleksową, nowoczesną metodykę wspieraną technologiami informatycznymi, obejmującą parametryzację, projektowanie i wytwarzanie;
  • budowa pozycji wiarygodnego partnera dla firm wykorzystujących pianki PET.

 

Wartość projektu: 4 846 815,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 727 350,00 PLN